OĞUZ Telekommunikasiya Qovşağı

Əvvəllər Şəki 6 Nli İTRQ-nın (İstismar Texniki Rabitə Qovşağı), sonralar isə Oğuz rayon Rabitə qovşağında texniki sahə kimi fəaliyyət göstərən Oğuz TKQ 1989-cu ildən sərbəst fəaliyyətə başlamışdır. Həmin dövrdə qovşaq 1 şəhər v ə 10 kənd ATS-ni özündə birlə şdirmişdir. 1986-cı ild ən rabitə qovşagı 2 müəsssisəyə bölünərək Oğuz poçtamtı və Oğuz telekommunukasiya qovşağına çevrilmişdir. Qovşağın ümumi tutumu 1950 nömrə olmuşdur.1996-ci ildən sonra qovşaq böyük inkişaf yolu keçmiş, 11 kənddə ATS-lər tikilmiş və kənd ATS-lərinin sayı 21 ədədə çatdırılmışdır.
Son illərdə respublikamızda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sektoru böyük sürətlə inkişaf edir. İKT sahəsində qazanılan nailiyyətlərdə Oğuzun da öz payı var. 01.01.2013-cü il tarixə rayon üzrə hər 100 nəfərə düşən telefon aparatlarının sayı 15,5 ədədə, her 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı isə 72,5 ədədə çatır ki, bu da regionlar üzrə orta göstəricilərdən çoxdur.

 

An image

Oğuzda ilk elektrik rabitəsi keçən əsrin 30-cu illərində yaradılmışdır.Bu tək məftilli "ATOLL" sistemində işləyən teleqraf rabitəsi olmuşdur.1946-cı ildə Şəki-Oğuz arasında bir cüt polad xətt çəkilmiş,rayon mərkəzində 120 nömrəlik əl ilə isləyən mərkəzi batareya sistemli kommutator quraşdırılaraq dövlət müəssisələrinə və mənzillərə telefon cəkilmişdir.Artıq Şəki və Yevlax ilə əlaqə yaratmaq,başga şəhərlərə çixmaq mümkün idi.1950-cı ildə 500 nömrəlik DAA 47 tipli ATS-in tikintisi başlanmış ve 1963-cu ildə əhali avtomatik rabitə ilə rayon daxilində əlaqə yarada bilirdi.Bu vaxtlar Xaçmaz,Padar,Kərimli,Sincan,Muxas kəndlərində də terli batareya tipli 40 nömrəlik kommutator vardir və bir –biriləri ilə elaqə əl ilə polad xətlərin koməyi ilə yaradılırdı..Kəndlərdə isə ilk ATS Padar/1964, Xaçmaz/1972 kəndlərində istifadəyə verilib